Školní jídel­na

Školní jídel­na nabí­zí v rám­ci vol­ných kapa­cit závod­ní i indi­vi­du­ál­ní stra­vo­vá­ní.
Bližší infor­ma­ce posky­tu­je vedou­cí škol­ní jídel­ny p. Vladimír Brodina.
tele­fon: 465 518 120 × e-mail: jidelna@ssup.cz

Elektronický objed­náv­ko­vý sys­tém

objed­ná­vej­te zde:

https://www.strava.cz