Strojírenská výro­ba

Středisko prak­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní nabí­zí za výhod­né ceny výrob­ky žáků:

 • Pákové nůž­ky vel­ké – 1500 Kč
 • Pákové nůž­ky malé – 350 Kč
 • Stolní svě­rák 80 – 350 Kč
 • Stolní svě­rák 50 – 160 Kč
 • Stahovák dvou­ra­men­ný malý – 80 Kč
 • Svěrka nástro­jař­ská malá (l = 100 mm) – 70 Kč
 • Svěrka nástro­jař­ská střed­ní (l = 130 mm) – 150 Kč
 • Svěrka nástro­jař­ská vel­ká (l = 160 mm) – 200 Kč
 • Upínka (l = 100 mm) – 50 Kč
 • Podpěrka upín­ky – 50 Kč
 • Šraňkovací kleš­tě – 800 Kč
 • Napínák lana – 180 Kč
 • Stojánek úchyl­ko­mě­ru – 750 Kč
 • Stojánek mik­ro­me­t­ru – 350 Kč

(Uvedené ceny jsou bez DPH.)

Dále nabí­zí­me mož­nost zakáz­ko­vé výro­by na těch­to strojích:

 • sou­stru­hy
 • fréz­ky
 • brus­ky
 • děle­ní na páso­vé pile
 • stří­há­ní ple­chu na hyd­rau­lic­kých nůž­kách do tloušť­ky mate­ri­á­lu 5 mm a dél­ky 3 m

Nabízíme také zho­to­ve­ní kovo­vých malíř­ských sto­ja­nů a dal­ších kovo­vých konstrukcí.

Kontakt: Miroslav Sejkora, tel. 777 007 794.