Veřejné zakáz­ky

Zde může­te najít povin­ně zve­řej­ňo­va­né infor­ma­ce o veřej­ných zakáz­kách vypsa­ných naší školou.

Naše škola přijme uklizečku

Naše škola přijme uklizečku

Místo výko­nu prá­ce: Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí (Školní jídel­na) Nástup: mož­ný ihned Pracovní vztah: Pracovní smlou­va (úva­zek 0,5 popř. 1) Platové zařa­ze­ní: Dle naří­ze­ní vlá­dy č. 341/2017 Sb., o platových...

číst více
Naše škola přijme kuchaře/kuchařku

Naše škola přijme kuchaře/kuchařku

Místo výko­nu prá­ce: Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí (Školní jídel­na) Nástup: mož­ný ihned Pracovní vztah: Pracovní smlou­va (úva­zek 1) Platové zařa­ze­ní: Dle naří­ze­ní vlá­dy č. 341/2017 Sb., o pla­to­vých poměrech...

číst více