Místo výko­nu prá­ce: Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí Nástup: 1. 9. 2024 Pracovní vztah: Pracovní smlou­va (čás­teč­ný úva­zek) Další infor­ma­ce ucha­ze­čům poskyt­ne: MgA. Mgr. Martina Novozámská tele­fon: 465 518 111,...

číst více