Domov mlá­de­že

  • Nástup k uby­to­vá­ní žáků je 31. srp­na 2020 od 16.00 do 19.00 hodin.

    Přítomnost rodi­čů nebo jiné­ho dopro­vo­du nebu­de v Domově mlá­de­že umožněna.

  • Domov mlá­de­že nabí­zí uby­to­vá­ní, pro vet­ší sku­pi­ny zájem­ců, pře­de­vším o víken­dech a prázd­ni­nách s kapa­ci­tou až 120 lůžek. Dva poko­je o třech lůž­kách mají spo­leč­né kom­plet­ní soci­ál­ní zařízení.
  • Kontakt: vycho­va­te­lé, tel.: 777 007 790, 465 518 116 e-mail: dhodasova@ssup.cz
  • Škola nabí­zí uby­to­vá­ní pro vet­ší sku­pi­ny zájem­ců více infor­ma­cí podá Ing. Dagmar Hodasová, tel.: 607 029 934, e-mail: dhodasova@ssup.cz

Sportovní hala

Škola nabí­zí pro­ná­jem spor­tov­ní haly včet­ně posilovny.

Více infor­ma­cí na tel.: 465 518 111 nebo ssup@ssup.cz