Zde si může­te vir­tu­ál­ně pro­hléd­nout naší školu.

Budovy ško­ly na Zahradní uli­ci
× hlav­ní budo­va × uby­to­vá­ní × stra­vo­vá­ní × spor­tov­ní hala

Hlavní budo­va na Zahradní uli­ci — ředi­tel­ství
× učeb­ny a dílny

Budova ate­li­é­rů na Špindlerově uli­ci
× ate­li­é­ry umě­lec­kých oborů

Hlavní budova


Zahradní ul. 541

Ateliéry


Špindlerova ul. 1167

Domov mládeže


(vchod z are­á­lu školy)

Školní jídelna


(vchod z are­á­lu školy)

Sportovní hala


(ved­le hlav­ní budovy)