Projekty 

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí je zapo­je­na v těch­to projektech.