Reklama Reklama pro­pa­ga­ce Mechanik seři­zo­vač Nástrojař Reklama a pro­pa­ga­ce RVP — oba­lo­vá tech­ni­ka Grafika
a kon­struk­ce
oba­lů
Maturitní obor
bez talen­to­vé
zkouš­ky
více o stu­diu
Mechanik Reklama pro­pa­ga­ce Mechanik seři­zo­vač Nástrojař RVP — mecha­nik seři­zo­vač Seřizování
a obslu­ha
stro­jů
CNC pro­gra­mo­vá­ní
a obrá­bě­ní
— matu­rit­ní obor
více o stu­diu Mechanik seři­zo­vač
Nastrojar Reklama pro­pa­ga­ce Mechanik seři­zo­vač Nástrojař RVP — nástro­jař Nástrojařské
prá­ce
Strojírenské
tech­no­lo­gie
— učeb­ní obor
více o stu­diu nástro­jař