Jubilejní desátý cyklus přednášek startuje!

Ústí n. O. – Umění a his­to­rie není žád­ná hys­te­rie – tak pojme­no­va­ly již desá­tý cyk­lus před­ná­šek z dějin umě­ní jeho pro­ta­go­nist­ky, peda­gož­ky ústec­ké umprum­ky Jitka Kuběnková a Marie Uhlířová. Jak jinak než v Malé scé­ně zahá­ji­la úvod­ní před­náš­kou v úte­rý 13. září Jitka Kuběnková… a jak jinak než ohléd­nu­tím za prázd­ni­no­vým kun­sthis­to­ric­kým puto­vá­ním – ten­ton­krát po pámát­kách střed­ních Čech. Mezi návštěv­ní­ky nechy­bě­li tra­dič­ní účast­ní­ci před­ná­šek, stej­ně tak stu­den­ti napříč vše­mi roč­ní­ky umě­lec­kých oborů.