Vyhlášení výsledků do oborů s talentovou zkouškou po autoremeduře

Autoremedura pro­běh­la u těch­to oborů

Termín ode­vzdá­ní zápi­so­vých líst­ků do 10. břez­na 2020

Více infor­ma­cí a výsled­ky ke stažení:

 

 

Vyhlášení výsledků do oborů s talentovou zkouškou po autoremeduře

Vyhlášení při­jí­ma­cí­ho říze­ní do těch­to oborů

Přihlášky ke stu­diu je nut­né doru­čit do 1. břez­na 2020

Více infor­ma­cí: