Výsledky přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou 2. kolo

Výsledky při­jí­ma­cí­ho říze­ní do obo­rů s talen­to­vou zkouš­kou 2. kolo

Výsledky ke sta­že­ní v PDF