Další termíny opravných závěrečných zkoušek

  • písem­ná zkouš­ka:  7. pro­sin­ce 2020
  • prak­tic­ká zkouš­ka: 7.–8. pro­sin­ce 2020
  • úst­ní zkouš­ka: 10. pro­sin­ce 2020

všech­ny zkouš­ky se kona­jí v budo­vě SŠUP na Zahradní ulici

 

Pokyn k oprav­ným zkouškám: