Lyžařský kurz – zrušen

Ředitelství ško­ly ozna­mu­je zru­še­ní LVZ z důvo­du COVIDU. Složené zálo­hy budou vra­ce­ny v ter­mí­nu od 3. 2. 2022.