Od pátku budou roušky povinné i během výuky

V sou­vis­los­ti se zhor­šu­jí­cí se epi­de­mi­o­lo­gic­kou situ­a­cí se od zítř­ka, tj. 18. září, vra­cí rouš­ky do vnitř­ních pro­stor v celém Česku i během výuky.