Praktické maturitní zkoušky žáků oborů s talentovou zkouškou

Praktické matu­rit­ní zkouš­ky žáků třídy

 • 4.FDO obo­rů
  82-41-M/02 Užitá foto­gra­fie a média,
  82-41-M/07 Modelářství a návr­hář­ství oděvů,
  82-41-M/04 Průmyslový design,
 • 4. GI obo­rů
  82-41-M/05 Grafický design
  82-41-M/14 Textilní výtvar­nic­tví budou probíhat

budou pro­bí­hat od 11. květ­na 2020 do 29. květ­na 2020. Se tří­dou 4.FDO (obor Průmyslový design) bude konat oprav­nou prak­tic­kou matu­rit­ní zkouš­ku i žák 4.GO 2018/19.

Zadání prak­tic­ké matu­rit­ní zkouš­ky  se usku­teč­ní dne 11. květ­na 2020 (pon­dě­lí) pod­le násle­du­jí­cí­ho rozpisu:

 

Třída obor zadá­va­jí­cí čas učeb­na
4. FDO ufm Mgr. et MgA. Martina Novozámská 10.00 hod tis­kár­na EPSON
4. FDO ode MgA. Kateřina Sýkorová 9.00 hod ODE1
4. FDO oba akad. arch. Bohuslav Horák 9.00 hod A412
4. GI gdt MgA. Vladimír Daťka 10.00 hod vts2
4. GI tid akad. mal. Jaroslav Habrman 10.00 hod B111

 

Práci žáci ode­vzda­jí nej­poz­dě­ji 29. květ­na 2020 (pátek).