První maturitní ples umprumky se vydařil

Ústí n. O. – To byl ale krás­ný páteč­ní večer! Zejména pak pro všech­ny matu­ran­ty a matu­rant­ky ústec­ké umprum­ky ze tříd 4.G (tříd­ní uči­tel­ka Mgr. Michaela Krčálová), 4.FD (tříd­ní uči­tel Ing. Pavel Sviták) a 4.M (tříd­ní uči­tel Ing. Petr Čermák). Všem popřá­la vyda­ře­ný finiš ve stu­diu ško­ly její novo­pe­če­ná ředi­tel­ka Mgr. MgA. Martina Novozámská.

K tan­ci a posle­chu vyhrá­va­la návštěv­ní­kům zdej­ší sku­pi­na Tiger swing, nechy­bě­la boha­tá tom­bo­la a občer­stve­ní. Celým veče­rem pro­vá­zel absol­vent SŠUP Jiří Holý.

Foto: Natália Kudrnová