Talentové zkoušky – fotografie

Od 4. do 7. led­na naše ate­li­é­ry na Špindlu napl­no žili talen­to­vý­mi při­jí­ma­cí­mi zkouš­ka­mi do pěti výtvar­ných obo­rů naší umprumky 👩‍🎨👨‍🎨
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude zve­řej­ně­né a ode­sla­né po 5. úno­ru 2022.