Termíny maturitních a závěrečných zkoušek

Termíny pro pod­zim­ní zku­šeb­ní období.

Pokyn ke stažení: