Termíny maturitních zkoušek – podzimní období 2021

Termíny koná­ní zkou­šek spo­leč­né a pro­fi­lo­vé čás­ti matu­rit­ní zkouš­ky 2021 v poz­dim­ním zku­šeb­ním obdo­bí pro žáky ke stažení