Třídní schůzky a rada rodičů SRPDŠ

V pátek 14. dub­na se koná od 14.00 hod. schůz­ka rodi­čů SRPDŠ a od 15.00 hod. tříd­ní schůzky.

Rozmístění tříd do jed­not­li­vých učeben:

 

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí
Zahradní 541
562 01, Ústí nad Orlicí

Úřední hodi­ny 
pon­dě­lí až pátek od 9.00 do 11.00 hod.
(nebo dle domlu­vy na tel. 465 518 111, 465 518 117)

Virtuální pro­hlíd­ka školy

SŠUP - hlavní budova

Zahradní 541
Ústí nad Orlicí
465518111

Ateliéry

Špindlerova 1167
Ústí nad Orlicí
465323640

Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí © 2020