Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky pro školní rok 2020/21

Vyhlášení při­jí­ma­cí­ho říze­ní do těch­to oborů

Přihlášky ke stu­diu je nut­né doru­čit do 1. břez­na 2020

Více infor­ma­cí: