Výsledky 3. kola přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky

Výsledky při­jí­ma­cí­ho říze­ní do oborů

Do těch­to obo­rů se nikdo nepřihlásil

Výsledky ke sta­že­ní v PDF