Výsledky přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky 2. kolo

Výsledky při­jí­ma­cí­ho říze­ní do oborů 

  • 23-45-L/01 Mechanik seři­zo­vač
    (ŠVP Mechanik seřizovač)

Výsledky ke sta­že­ní v PDF