Výsledky přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky 2. kolo

Výsledky při­jí­ma­cí­ho říze­ní do oborů 

  • 34-42-M/01 Obalová tech­ni­ka
    (ŠVP Reklama a propagace)

Výsledky ke sta­že­ní v PDF