Výsledky přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky – Nástrojař

Vyhlášení výsled­ků při­jí­ma­cí­ho říze­ní do níže uve­de­né­ho obo­rů bez talen­to­vé zkoušky

  • ŠVP Nástrojař
    (RVP 23-52-H/01 Nástrojař)

Výsledky ke stažení: