Výsledky přijímacího řízení do oborů s Talentovou zkouškou – autoremedura po 1. kole

Vyhlášení výsled­ků při­jí­ma­cí­ho říze­ní do níže uve­de­ných obo­rů s talen­to­vou zkouš­kou – auto­re­medu­ra po 1. kole

  • ŠVP Textilní a inte­ri­é­ro­vý design
    (RVP 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví)

Výsledky ke stažení: