Výsledky talentové zkoušky přijímacího řízení

Ve dnech 4. až 9. led­na 2024 pro­běh­la talen­to­vá část při­jí­ma­cí zkouš­ky do oborů:

  • 82-41-M/02 Užitá foto­gra­fie a média (ŠVP Užitá foto­gra­fie a média)
  • 82-41-M/04 Průmyslový design (ŠVP Design pro­duk­tů a obalů)
  • 82-41-M/05 Grafický design (ŠVP Grafický design tiskovin)
  • 82-41-M/07 Modelářství a návr­hář­ství oděvů (ŠVP Design oděvů)
  • 82-41-M/14 Textilní výtvar­nic­tví (ŠVP Textilní a inte­ri­é­ro­vý design)

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke stu­diu bude zve­řej­ně­né 15. květ­na 2024.

Více o při­hla­šo­vá­ní na střed­ní ško­ly: www.prihlaskynastredni.cz

Výsledky talen­to­vé zkouš­ky ke stažení: