Výsledky talentové zkoušky přijímacího řízení

Ve dnech 4. až 7. led­na 2022 pro­běh­la talen­to­vá část při­jí­ma­cí zkouš­ky do oborů:

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude zve­řej­ně­né a ode­sla­né po 5. úno­ru 2022.

Výsledky talen­to­vé zkouš­ky ke stažení: