Výsledky přijímacího řízení do oborů s Talentovou zkouškou – autoremedura č. 2 po 1. kole

Vyhlášení výsled­ků při­jí­ma­cí­ho říze­ní do níže uve­de­ných obo­rů s talen­to­vou zkouš­kou – auto­re­medu­ra č. 2 po 1. kole

 

Výsledky ke stažení: