Výsledky přijímacího řízení do oboru bez talentové zkoušky – autoremedura po 2. kole

Vyhlášení výsled­ků při­jí­ma­cí­ho říze­ní do obo­ru bez talen­to­vé zkouš­ky – auto­re­medu­ra po 2. kole

 

Výsledky ke stažení: