Přípravný kurz 4. prosince zrušen

Přípravný kurz 4. prosince zrušen

Přípravný kurz 4. prosince zrušen

Omlouváme se, ale vzhle­dem k vývo­ji koro­na­vi­ro­vé epi­de­mie ruší­me pří­prav­ný kurz 4.12.2021. Jako náhra­du všem při­hlá­še­ným zašle­me základ­ní infor­ma­ce o prů­bě­hu talen­to­vé zkouš­ky a jak se na ni připravit.