Přijmeme učitelku/učitele dějepisu

Přijmeme učitelku/učitele dějepisu

Přijmeme učitelku/učitele dějepisu

Místo výko­nu prá­ce: Střední ško­la umě­lec­ko­prů­mys­lo­vá Ústí nad Orlicí

Zahradní 541, 562 01 Ústí nad Orlicí

Nástup: 1. 9. 2024

Pracovní vztah: Pracovní smlou­va (čás­teč­ný úvazek)

Další infor­ma­ce ucha­ze­čům poskytne:

MgA. Mgr. Martina Novozámská 
tele­fon: 465 518 111, mnovozamska@ssup.cz