Výsledky 3. kola přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky

Informace o umístění nebo neumístění k ubytování v domově mládeže

Informace o umístění nebo neumístění k ubytování v domově mládeže

Informace o umís­tě­ní nebo neu­mís­tě­ní k uby­to­vá­ní v Domově mlá­de­že na škol­ní rok 2020/21, bude zasla­ná do 15. 7. 2020 na email uve­de­ný v ode­vzda­né při­hláš­ce k ubytování.